אימייל > efrat.lobel@gmail.com | סלולרי > 052-8535259